Kristián Štupák

Kristián Štupák

Moje meno je Kristián Štupák. Pochádzam zo stredného Slovenska, no momentálne žijem a tvorím v Bratislave. Vyštudoval som Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor Grafika a iné médiá. Počas štúdia som sa venoval aj grafickému dizajnu v profesijnej oblasti. Keďže som bol systematicky na rozhraní týchto dvoch smerov, osvetu mi dala ilustrácia a vytvorila mi v mojej tvorbe akýsi balans. Moja ilustrácia má vo všeobecnosti viacero tvári, štýlov a štruktúr, no vždy sa snažím zachovať svoj vizuálny cit. Vo svojej voľnej tvorbe inšpiráciu čerpám z jednoduchosti každodenného života, z prírody a spoločnosti. Koncepčne sa venujem sociálnym, psychologickým a environmentálnym témam, ktoré pretavujem do živých a farebných vizuálov.

@kristianstupak

vystavuje v rámci: Showcase mladých talentů