Austin Tseng

Austin Tseng

Narozený v roce 1982 v Taichungu, Austin Tzeng je umělec zaměřený na designovou práci a ilustraci. Jeho tvůrčí cesta je poháněna hlubokou láskou k vědeckofantastickým a starověkým tématům civilizace. Fascinován evolucí a vývojem druhů, zručně tyto inspirace začleňuje do svých uměleckých děl. Opakujícím se motivem v jeho tvorbě je spojení lidských a opičích prvků, symbolizující jeho neotřesitelný zájem o témata blízká jeho srdci a odrážející jeho původní sen o vytváření významných a smysluplných uměleckých děl.

@austintzeng

www.austintzeng.tumblr.com

vystavuje v rámci: Metafest – festival festivalů