Emily Choy Hoi Ying

Emily Choy Hoi Ying

Emily Choy Hoi Ying je umělkyně sídlící v Hongkongu, která se specializuje na grafiku, malbu, kresbu a sochařství. Její práce se zaměřuje na témata komunity a postav a často čerpá inspiraci z různých zdrojů, včetně společenských otázek, tarotu, literatury a popkultury.

Svým spontánním a hravým kresebním stylem připomíná její práce sérii pohádek, které vzbuzují pocit dětského úžasu a jednoduchosti, zatímco zároveň poskytují hluboké vhledy. Choynina láska k setkávání s lidmi se odráží v její tvorbě, která často zkoumá dynamiku lidských vztahů a interakcí.

@emilee953

vystavuje v rámci: Showcase mladých talentů