Michał Słomka

Michał Słomka

Michał Słomka založil a od roku 2007 vede nakladatelství Centrala, které se specializuje na umělecky hodnotné komiksy české i zahraniční provenience především pro dospělé čtenářstvo, ale i pro děti. Jako redaktor pracoval na řadě výjimečných komiksových titulů jako např. Na paprsku Tillie Walden, Nehodě Mikaela Rosse nebo Pecce Lee Lai. Pro letošní LUSTR se zhostí role porotce komiksové sekce Schowcasu mladých talentů.