14:00–15:30 23. září2023

Workshop : Klimatická změna v komiksech

HALA 40 W1, Bubenské nábř. 306, 170 00 Praha 7-Holešovice, Praha, H40 Art&Digital Lab 1.patro
anglicky

Workshop Daría Adantiho, komiksového kreslíře, autora knihy My jsme meteority (Astiberri 2022), grafické eseje o globálním oteplování a klimatické krizi, které čelíme.

Jak vyprávět o klimatických změnách v komiksu a čím může komiks přispět? Tento workshop bude otevřen všem, kteří mají zájem o zpracování některého z aspektů klimatických změn v komiksu. Workshop se zaměří na grafickou komunikaci o změně klimatu, zejména na využití vizuálních metafor k vyprávění příběhu o změně klimatu v komiksu, přičemž si bude hrát se složitým vztahem mezi obrazem a slovem. Darío Adanti ukáže materiál, který použil při tvorbě komiksu My jsme meteority, a také své náčrty a poznámky. Poté navrhne několik praktických cvičení.

Workshop povede ke koncepci vizuální metafory, která bude základem příběhu, jenž bude vyprávět o změně klimatu. Workshop je otevřen všem zájemcům bez nutnosti předchozích zkušeností.  Účastníci si mohou přinést z domova to, co obvykle používají ke kreslení; budou se hodit časopisy, fotografie, noviny atd. k práci na technice koláže, mohou si přinést i iPAd.

Workshop bude probíhat v angličtině a zajišťuje ho Instituto Cervantes.